Thi công san lấp mặt bằng Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời Việt Nam Cam Lâm KN


Danh mục: Thi công san lấp, hoàn thiện mặt bằng

Theo khu vực: Trong địa bàn tỉnh

Tiến độ: Đang thực hiện

Thông tin dự án