Thi công xây dựng Đường vành đai dự án Tuyến Nùng - Hòn Khô


Danh mục: Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp

Theo khu vực: Trong địa bàn tỉnh

Tiến độ: Đang thực hiện

Thông tin dự án