• Tên giao dịch: Công ty TNHH Đông Đô
  • Địa chỉ trụ sở chính: 262 Tỉnh lộ 9, Phường Ba Ngòi, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258.3951333 - Fax: 0258.3951555
  • Đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Lê Quang Đạo - Chức vụ: Giám đốc
  • Website: www.dongdocamranh.vn