NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Nhân tố quyết định làm nên sự thành công và sự phát triển của Công ty TNHH Đông Đô hôm nay là do đội ngũ hơn 100 cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề. Công ty TNHH Đông Đô không chỉ chú trọng số lượng mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng cán bộ công nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý đều được đào tạo chính quy có bề dày kinh nghiệm trong công tác thi công. Đội ngũ công nhân lành nghề được đào tạo và tuyển chọn nghiêm túc theo hướng chuyên môn hóa chuyên sâu, được giáo dục thường xuyên

 

Cán bộ quản lý:

TT

Ngành

Số lượng

Kinh nghiệm

<3 năm

3<5năm

>5năm

 

Tổng cộng

25

     

1

Cử nhân kinh tế – tài chính kế toán

10

2

5

3

2

Kỹ sư cầu đường

3

 

1

2

3

Kỹ sư địa chất công trình

1

 

1

 

4

Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật

2

 

1

1

5

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

3

 

1

2

6

Kỹ sư thuỷ lợi, thủy điện

1

 

1

 

7

Kỹ sư cấp thoát nước

1

 

1

 

8

Kỹ sư trắc địa

1

   

1

9

Kỹ sư cơ khí

3

1

 

2

 

 

Công nhân kỹ thuật

TT

Ngành

Số lượng

Bậc

Bậc

Bậc

Bậc

Bậc

Bậc

Bậc

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

1

Tổng cộng

88

             

2

Công nhân nề

10

   

2

 

6

2

 

3

Công nhân sắt xây dựng

5

   

1

 

4

   

4

Công nhân lắp đặt cấu kiện

3

     

1

2

   

5

Công nhân bê tông

15

   

3

5

5

2

 

6

Công nhân sơn vôi

2

       

2

   

7

Công nhân hàn

3

       

1

2

 

8

Công nhân điện

2

           

2

9

Công nhân sửa chữa cơ khí

5

       

1

1

3

10

Công nhân VH máy, thiết bị cơ giới

18

             

11

Công nhân lái xe

25

             

Các bài viết cùng Danh mục